ตารางราคาพิมพ์สติ๊กเกอร์

พิมพ์สติ๊กเกอร์  ไม่ถึง 0.5 ตร.ม
(ราคา/ตร.ม)
 เกรด 1 ปี
(ราคา/ตร.ม)
 เกรด 3 ปี
(ราคา/ตร.ม)
เกรด 5 ปี
(ราคา/ตร.ม)
 Sticker (ไดคัท) เงา, มัน, ด้าน, ใส, 3M แบบกันน้ำ  350  450 – 800  900  1,500
 Sticker Inkjet (เงา, มัน, ด้าน, ใส, 3M)  400  450 – 800  900  1,500
 Sticker ซีทรู  600 – 1,200
 Backlist ตู้ไฟ  600 – 1,200
พิมพ์สติ๊กเกอร์
กระดาษโฟโต้ (Glossy)
พิมพ์ลายลงบนผ้าแคนวาส
พิมพ์ลายลงบนผนัง, หนังเทียม, PVC
พิมพ์ลาย Wallpaper (350 แกรม) ตามของแบบลูกค้า (พิมพ์ลาย Wallpaper (350 แกรม) ตามของแบบลูกค้า)